Merkez Belgelendirme

Marka ve Logo Kullanımı

Adayların logo markanın kullanımı ile ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir

 1. MERKEZ BELGELENDİRME  tarafından belge verilen kişiler Belge, Marka ve Logoları aşağıda belirtilen şartlara “TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar “rehberindeki kurallara (bknz : www.turkak.org.tr /Rehberler / R10-06) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak kullanabilirler.
 2. MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belge verilmiş kişiler belge geçerli olduğu sürece bu kurallara uymakla yükümlüdürler.
 3. MERKEZ BELGELENDİRME logosu ve TÜRKAK ve MYK akreditasyon markası üzerinde renk ,boyut ve biçim değişikliği yapılamaz. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp büyütülebilir. 
 4. Marka/logo herhangi bir ürünün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
 5. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde MERKEZ BELGELENDİRME ve TÜRKAK ve MYK nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
 6. 4MERKEZ BELGELENDİRME logoları ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş ve/veya iştiraklerde kullanılamaz. Belgeyi adına düzenlenmiş aday,  belgelendirme kapsamı dışında kullanılamaz. 
 7. Belge ve logolar üçüncü tarafa devredilemez.
 8. Marka/logo kişinin her kapsamdan MERKEZ BELGELENDİRME tarafından belgelendirildiğini ima edici şekilde kullanılamaz. 
 9. Bu kurallardaki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, MERKEZ BELGELENDİRME’ den  belge alan kişiler sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka/Logoyu kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri faaliyet ve materyalle de kullanabilirler. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Marka/Logo kullanılamaz.
 10. Marka/Logo, bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kişinin belgesine ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
 11. Marka/Logo kullanılan tüm yerlerde, Marka/Logoların sisteme/ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) açıkça belirtilmelidir.
 12. Marka/Logo, MERKEZ BELGELENDİRME ‘nin  statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 13. Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kişi belgesinin kullanımını ve marka/logo içeren her tür promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını/yayınını derhal durdurmalıdır.
 14. Bu kurallar ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilere belgenin askıya alınması ve/veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
 15. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde ( bu talimatta belirtilen kurallar dışında ) marka taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.