Merkez Belgelendirme

Sınav Kuralları

Teorik Sınav Kuralları

1. Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmez.

2. Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilmeli ve sınav değerlendiricisine sınav sonuna kadar geri almak üzere teslim edilmelidir.

3. Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

4. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmamalı, tütün ve tütün ürünleri kullanılmamalıdır.

5. Sınav senaryosu gereği gerekmedikçe sınavlarda Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. Bilgisayar özelliği olan cihazlar; Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb. araçlar.)kullanılmamalıdır.

6. Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.

7. Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.

8. Teori sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmemektedir. Sınav sırasında tuvalet ve sağlık ihtiyaçları için çıkması gereken adaylara MERKEZ BELGELENDİRME temsilcisi eşlik eder.

9. Acil durumlarda acil çıkış tabelaları ve uyarı tabelaları izlenecektir. Acil çıkışlarımız (Sınav yapıcı elleri ile çıkış kapılarını işaret edecek)

10. Resmi kimlik belgenizi, sınav değerlendiricisinin görebileceği şekilde, bulunduğunuz masanın üzerine koyarak, sınav süresince kaldırmamalısınız.

11. Size verilen soru kitapçığının adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelisiniz. Soru kitapçığında doldurmanız gereken alanları doldurmalı ve imzalamalısınız.

12. Soru kitapçığında yapılacak  bütün işaretlemelerde, KURŞUN KALEM kullanılmalıdır.

13. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi, toplam soru sayısı ve başarılı olunabilmesi için alınması gereken puan kitapçıklarınızda yazmaktadır.

14. Sınav süresince adayların birbirleriyle ve  görevlilerle konuşması yasaktır, görevlilere soruyu yüksek sesle sormalıdır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları da yasaktır.

15. Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sormalı cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söyleyecektir.

16. Değerlendirici (ler) veya gözetmen (ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir , sorumluluk adaylara aittir. Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır.

17. Korona virüs (Covid 19) salgın hastalığa karşı alınacak tüm önlemler Merkez Belgelendirme tarafından alınmıştır.

18. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa Merkez Belgelendirme’ ye bilgi verilmesi zorunludur.

19. Geçmişte Korona virüs geçirmiş iseniz Merkez Belgelendirme’ ye  bilgi verilmesi zorunludur.

20. Sınav Materyalleri her adaya ayrı ayrı şekilde Merkez Belgelendirme tarafından karşılanmaktadır.

21. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınavda Maske ve Eldiven  takılması zorunlu olup, sınav sonrası atılacak olan çöpleri tıbbi atık  kutusuna atılmalıdır.

22. Sınavdan sonraki 14 günlük sürede yeni tip  Covid-19 (Korona Virüs) teşhisi konulması halinde MERKEZ BELGELENDİRME’ ye bilgi verilmesi zorunludur.

23. Korona virüs salgını nedeniyle ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusuna dikkat edilmelidir

24. Sınavı biten adayların sınav alanını 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak  terk etmesi gerekmektedir.

25. Ateş ölçümünüzde yüksek ateş olmamasına rağmen  kendisini iyi hissetmeyen, gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkması gerekmektedir. Bu durumda olan adaylarımızın sınav hakları yanmayacaktır ve daha sonra sınavları gerçekleştirilecektir.

26. Acil durumlarda toplanma alanımız Sınav merkezimizin  önünde bulunan otopark alanıdır.

27. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde soru kitapçıkları sınav değerlendiricisi  tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizden kalkmayınız.

28. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde soru kitapçıkları sınav değerlendiricisi  tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizden kalkmayınız.

Mülakat Sınav Kuralları

1. Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmez.

2. Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilmeli ve sınav değerlendiricisine kadar sınav sonunda geri almak üzere teslim edilmelidir.

3. Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

4. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmamalı, tütün ve tütün ürünleri kullanılmamalıdır.

5. Sınav senaryosu gereği gerekmedikçe sınavlarda Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. Bilgisayar özelliği olan cihazlar; Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb. araçlar.) kullanılmamalıdır.

6. Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi (ler) sınav alanından çıkartılır.

7. Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.

8. Mülakat sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmemektedir. Sınav sırasında tuvalet ve sağlık ihtiyaçları için çıkması gereken adaylara MERKEZ BELGELENDİRME temsilcisi eşlik eder.

9. Acil durumlarda acil çıkış tabelaları ve uyarı tabelaları izlenecektir. Acil çıkışlarımız (Sınav yapıcı elleri ile çıkış kapılarını işaret edecek)

10. Resmi kimlik belgenizi, sınav değerlendiricisinin görebileceği şekilde, bulunduğunuz masanın üzerine koyarak, sınav süresince kaldırmamalısınız.

11. Sınavınız bittikten sonra kamera açısından çıkmadan oturmalısınız. Diğer adayların sınavlarına müdahale etmemelisiniz, ettiğiniz takdirde sınav iptal olacak ve adaylar BAŞARISIZ sayılacaklardır.

12. Korona virüs ( Covid 19) salgın hastalığa karşı alınacak tüm önlemler Merkez Belgelendirme tarafından alınmıştır.

13. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa Merkez Belgelendirme’ ye bilgi verilmesi zorunludur.

14. Geçmişte Korona virüs geçirmiş iseniz Merkez Belgelendirme’ ye  bilgi verilmesi zorunludur.

15. Sınav materyalleri her adaya ayrı ayrı şekilde Merkez Belgelendirme tarafından karşılanmaktadır.

16. Sınavda Maske, Eldiven, Siperlik takılması zorunlu olup, sınav sonrası atılacak olan çöpleri tıbbi atık  kutusuna atılmalıdır.

17. Sınavdan sonraki 14 günlük sürede yeni tip  Covid-19(Korona Virüs) teşhisi konulması halinde MERKEZ BELGELENDİRME’ ye bilgi verilmesi zorunludur.

18. Korona virüs salgını nedeniyle ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusuna dikkat edilmelidir.

19. Sınavı biten adayların sınav alanını 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak  terk etmesi gerekmektedir.

20. Ateş ölçümünüzde yüksek ateş olmamasına rağmen  kendisini iyi hissetmeyen, gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkması gerekmektedir. Bu durumda olan adaylarımızın sınav hakları yanmayacaktır ve daha sonra sınavları gerçekleştirilecektir.

21. Acil durumlarda toplanma alanımız Sınav merkezimizin  önünde bulunan otopark alanıdır.

22. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde soru kitapçıkları sınav değerlendiricisi  tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizden kalkmayınız.

Performans Sınav Kuralları

1.    Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmez.

2.    Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.

3.    Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

4.    Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmamalı, tütün ve tütün ürünleri kullanılmamalıdır.

5.    Sınav senaryosu gereği gerekmedikçe sınavlarda Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. Bilgisayar özelliği olan cihazlar; Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb. araçlar.) kullanılmamalıdır.

6.    Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.

7.    Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.

8.    Performans sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmemektedir. Sınav sırasında tuvalet ve sağlık ihtiyaçları için çıkması gereken adaylara MERKEZ BELGELENDİRME Temsilcisi eşlik eder.

9.    Bu alana performans sınavına katılan adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen değerlendiriciler, gözetmenler, sınavlarda senaryo gereği yer alması gereken figüran, yardımcı, model vb. kişiler, denetim ekibi ve iç doğrulayıcı dışında kimse giremez.

10. Acil durumlarda acil çıkış tabelaları ve uyarı tabelaları izlenecektir. Acil çıkışlarımız (Sınav yapıcı elleri ile çıkış kapılarını işaret edecek)

11. Gerçek iş ortamında kullanılması muhtemel olan ancak senaryo gereği sınavda kullanılmayan (emniyet kemeri, kulaklık, toz maskesi vb.) KKD’lerin sınav başlangıcından sonra adaylar tarafından doğru ve uygun giyildiği değerlendirici tarafından kontrol edildikten sonra adayların -ilgili KKD’leri sınav boyunca kullanmaları zorunlu değildir.

12. Değerlendirici beceri ve yetkinlik ifadelerini puanlamak için ya da iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğinde bir sonraki adıma geçilmeden önce ölçüm ve kontrol amaçlı adayın sınavına ara verdirebilir. İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli gördüğü durumlarda sınavı durdurabilir.

13. Sınavınızda kritik adımlar bulunmaktadır ve söz konusu kritik adımlara ilişkin bilgilendirmeler başvuru esnasında size iletilmiştir. Kritik adımda başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır.

14. Adayın kritik başarım ölçütünden geçememesi ve sınavın kalanında geriye dönerek düzeltilmesi mümkün olmadığının itiraza açık olmayacak kadar belirgin şekilde tespiti halinde adaya kritik başarım ölçütünden kaldığı ve sınava devam edip etmemesinin adayın inisiyatifindedir.

15. Korona virüs(Covid 19) salgın hastalığa karşı alınacak tüm önlemler Merkez Belgelendirme tarafından alınmıştır.

16. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa Merkez Belgelendirme’ye bilgi verilmesi zorunludur.

17. Geçmişte Korona virüs geçirmiş iseniz Merkez Belgelendirme’ye  bilgi verilmesi zorunludur.

18. Performans Sınav Materyalleri ve sınav alanı her aday sonrası  dezenfekte edilmektedir

19. Yazılı Sınav Materyalleri her adaya ayrı ayrı şekilde Merkez Belgelendirme tarafından karşılanmaktadır

20. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınavda Maske ve Eldiven takılması zorunlu olup, sınav sonrası atılacak olan çöpleri tıbbi atık  kutusuna atılmalıdır

21. Sınavdan sonraki 14 günlük sürede yeni tip  Covid-19(Korona Virüs) teşhisi konulması halinde MERKEZ BELGELENDİRME’ ye bilgi verilmesi zorunludur

22. Korona virüs salgını nedeniyle ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusuna dikkat ediniz

23. Ateş ölçümünüzde yüksek ateş olmamasına rağmen  kendisini iyi hissetmeyen,gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkması gerekmektedir.Bu durumda olan adaylarımızın sınav hakları yanmayacaktır ve daha sonra sınavları gerçekleştirilecektir.

24. Acil durumlarda toplanma alanımız Sınav merkezimizin  önünde bulunan otopark alanıdır

25. Çelik Kaynakçısı sınavları için sınav sonucu açıklandıktan sonra sınav itiraz süresi 15 gündür.15 günden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

26. Sınavınız başlamıştır. Başarılar dilerim.