Merkez Belgelendirme

Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

MERKEZ BELGELENDİRME OLARAK;

Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımızı,

Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara, MYK ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,

Üst yönetim üyeleri ile personellerimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimizi,

Tüm çıkar çatışmalarını yöneteceğimizi ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağımızı,

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerle yönelik tarafsızlığımızı ve eşit adil hizmet anlayışımızı koruyacağımızı,

Tarafsızlığımızı ve eşit adil hizmet anlayışımızı garanti altında tutacak tüm önlemleri alacağımızı,

Başvuru sahipleri ve adayların verdiğimiz hizmetlere erişebilmesi için, hiçbir haksız ön koşul, aşırı mali şart, bir birlik ya da gruba üye olunması gibi sınırlayıcı ve engelleyici şartlar koymayacağımızı,

Belgelendirme süresi boyunca başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin tüm gizli bilgileri yasal mevzuatlar çerçevesinde koruyacağımızı,

Belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişi, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Şikayet ve itirazların gizlilik prensibinden ödün vermeden ele aldığımızı/alacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

MERKEZ BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.
GENEL MÜDÜR
MEHMET ÖZDOĞAN